Σχολεία Ευθύνης

Σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 17693/09-10-13 Απόφαση της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας, τα σχολεία ευθύνης του ΕΚΦΕ Ν. Φιλαδέλφειας είναι:

 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ


Γαλατσίου: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο

Νέας Φιλαδέλφειας: 1ο, 2ο, 3ο

Αθηνών:  8ο, 18ο, 20ο, 21ο, 40ο, 49ο54ο59ο, 65ο, 68ο  και 1ο  Εσπερινό Αθηνών

Νέας Χαλκηδόνας

Λεόντειο Λύκειο Πατησίων - Γυμνάσιο

Ιταλική Σχολή - Γυμνάσιο

 
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ


Νέας Φιλαδέλφειας:1ο, 2ο, 3οE.Λ.) και 1ο, 2ο, 3ο (ΕΠΑ.Λ.)

Αθηνών:  8ο, 18ο, 20ο, 21ο, 22ο, 40ο, 49ο, 53ο,59ο, 65ο, 1ο Εσπερινό  E.Λ.) και 4ο ΕΠΑ.Λ.

Γαλατσίου: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο  (ΓE.Λ.) και 1ο, 2ο  (ΕΠΑ.Λ.)

Νέας ΧαλκηδόναςE.Λ.)

Λεόντειο Λύκειο Πατησίων

Ιταλική Σχολή - Λύκειο

Πρόσθετες πληροφορίες