Δραστηριότητες τρέχουσας σχολικής χρονιάς

Δραστηριότητες σχολικού έτους 2018-2019

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Φεβρουαρίου

Πέμπτη 28: Εργαστηριακές ασκήσεις με φωτοπύλες.

α) Μελέτη της Αρχής Διατήρησης της Ορμής, β) Μέτρηση της επιτάχυνσης αμαξιού που ολισθαίνει πάνω σε οριζόντια επιφάνεια, γ) Μέτρηση του συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ αμαξιού και επιφάνειας, δ) Μελέτη της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση, ε) Ελεύθερη πτώση - σύγκριση δύο μαζών, στ) Μελέτη της ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης σε κεκλιμένο επίπεδο. 

Παρασκευή 15 και Σάββατο 16: Συμμετοχή στο διαγωνισμό Science on Stage. Η ομάδα απέσπασε έπαινο για την εργασία με θέμα "Αυτοματοποιημένο σύστημα Internet of Things (IoT) για την παρακολούθηση και ανάλυση περιβαλλοντικών παραμέτρων σχετικών με τα επιφανειακά ύδατα».

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Ιανουαρίου

Πέμπτη 31: Απονομή βραβείων - επαίνων τοπικού διαγωνισμού EUSO

Τρίτη 29: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην έκθεση "Ορυκτά και ο Άνθρωπος" στο Μουσείο Γουλανδρή. Την έκθεση θα επισκεφθούν ομάδες μαθητών του 2ου Γ/σίου Ν. Φιλαδέλφειας, Γ/σίου Ν. Χαλκηδόνας και 3ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας

Κυριακή 27: Απονομή βραβείων - επαίνων πανελλήνιου διαγωνισμού EUSO

Σάββατο 26: Διενέργεια πανελλήνιου διαγωνισμού EUSO 

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Δεκεμβρίου

Τρίτη 11: Συνάντηση για τον προγραμματισμό της ύλης των Γυμνασίων

Σάββατο 8: Διεξαγωγή τοπικού διαγωνισμού EUSO

Παρασκευή 7: Εκπαιδευτική παρέμβαση σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ στη λίμνη Κουμουνδούρου. Συμμετείχαν μαθητές από το ΓΕΛ Ν. Χαλκηδόνας και το 3ο ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας.

Πέμπτη 6: Συνάντηση για τον προγραμματισμό της ύλης ΓΕΛ-ΕΠΑΛ

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Νοεμβρίου

Δημοσίευση δύο άρθρων στο Περιοδικό "Ανοικτή Εκπαίδευση" με τίτλο:

1. Σενάρια περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση του Διαδικτύου των Αντικειμένων

2. «Πετρώματα - Κατηγορίες πετρωμάτων - Πετρολογικός κύκλος». Ένα ψηφιακό σενάριο για τη διδασκαλία του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων»

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/issue/view/1163/showToc

Τρίτη 27: Εργαστηριακές ασκήσεις Βιολογίας - Χρήση μικροσκοπίου, Παρατήρηση ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών οργανισμών.

Δευτέρα 12 και Τρίτη 13: Παρουσίαση δυο εισηγήσεων στο συνέδριο 2018 European Conference on Ambient Intelligence (AmI 2018)

1. IoT sensors in sea water environment: Ahoy! Experiences from a short summer trial

2. Raising Awareness for Water Polution based on Game Activities using Internet of Things

Πέμπτη 8: Εργαστηριακή άσκηση ΓΕΛ "Μελετώντας το περιεχόμενο του χυμού του πορτοκαλιού".

Τρίτη 6: Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Γυμνασίου - Διαχωρισμός μιγμάτων, Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας, Αποχρωµατισµός έγχρωµου διαλύματος µε ενεργό άνθρακα, Καύση υδρογονανθράκων, Ηλεκτρική αγωγιμότητα διαλυμάτων.

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Σεπτεμβρίου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοιώσεων ΕΠΑΛ για το φωτόδεντρο:

1. Αντιστάθμιση αέργου ισχύος http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10412?locale=el

2.Το τρίγωνο ισχύος (γεωμετρική απεικόνιση) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10413?locale=el

Παρασκευή 28: Συμμετοχή στη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ, με το 3ο ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας, το 8ο Γ/σιο Αθηνών και το 1ο Δημοτικό Ψυχικού.

Δευτέρα 3 και Τρίτη 4: Συμμετοχή στην οργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου για την εκπαίδευση STEM στο Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. 

Συμμετοχή με εισήγηση με τίτλο "Πράσινη ευαισθητοποίηση στην πράξη: εφαρμογές του έργου GAIA στην Ελλάδα".

Δραστηριότητες σχολικού έτους 2017-2018

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Ιουνίου

Τρίτη 26 - Παρασκευή 29: 1ο Θερινό Σχολείο της ΠΑΝΕΚΦΕ. Επιστημονική επιμέλεια εργαστηριακών ασκήσεων Γεωλογίας.

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Scientix: https://scientix.ellak.gr/1o-panellinio-sinedrio-scientix/

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Μαΐου

Τρίτη 22: Παρουσίαση καλών πρακτικών Γυμνασίων

Πέμπτη 17: Παρουσίαση καλών πρακτικών Γενικών Λυκείων

Τρίτη 15: Συμμετοχή στην Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του Πειραματικού Διαγωνισμού Γυμνασίων

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Απριλίου

Σάββατο 30: Παρουσίαση δύο εισηγήσεων στο 5ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο

1. «Ευαισθητοποιώντας την Ελληνική Σχολική Κοινότητα σε Θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας»

2. «ΓΕΩγρΑΦΗα με το Augmented Reality Sandbox»

Παρασκευή 27: Συμμετοχή του ΕΚΦΕ με ομάδα μαθητών του 3ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας και το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο Athens Science Festival. Παρουσίαση του ερευνητικού έργου GAIA.

Πέμπτη 26: Οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Μουσείο Γουλανδρή. Συμμετείχαν συνολικά 30 μαθητές από το 1ο Γ/σιο και το 3ο ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας.

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Μαρτίου

Σάββατο 10: Επιμορφωτική ημερίδα του Περιφερειακού τμήματος Ε.Ε.Χ - Αττικής και Κυκλάδων (Π.Τ.Α.Κ.), με θέμα «Έξι νέα φύλλα εργασίας με ενδιαφέρουσες εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας, με χρήση καθημερινών υλικών».

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα εργαστούν σε ομάδες και θα υλοποιήσουν, σε κυκλική αντιμετάθεση τις εργαστηριακές ασκήσεις:

1. Χημικές αντιδράσεις και παρασκευή προϊόντων

2. Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός ουσιών σε υλικά και τρόφιμα

3. Η επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα αντίδρασης

4. Μπαταρίες (ηλεκτροχημικά στοιχεία) 

5: Ανακύκλωση χαρτιού

6: Χρώμα – Χρωστικές - Βαφή υφάσματος.

Παρασκευή 9: Τέσσερις (4) ώρες εργαστηριακές δραστηριότητες με συνολικά 20 μαθητές της Α' και Β' Λυκείου του 3ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας

Τρίτη 6: Επιμορφωτική συνάντηση "STEM με το Photonics" για τους εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών των Γ/σίων.

Παρασκευή 2: Τέσσερις (4) ώρες εργαστηριακές δραστηριότητες με τους μαθητές του Β2 και 20μελή ομάδα μαθητών της Γ' τάξης του 1ου Γ/σίου Ν. Φιλαδέλφειας.

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Φεβρουαρίου

Τρίτη 13: 2 ώρες εργαστηριακές δραστηριότητες με ομάδες μαθητών του 3ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας

Workshop για τους εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών με hands-on δραστηριότητες:

Εισαγωγή – Γνωριμία με το υλικό (hardware) των εργαστηρίων

- Επίδειξη του GrovePi+

- Electroninks modules

Δημιουργία πίνακα ελέγχου με Raspberry Pi

- Ιδανικές συνθήκες φωτισμού και ενεργειακή κατανάλωση

- Έλεγχος κλιματολογικών συνθηκών αίθουσας

- Ηλεκτρονικός εξοπλισμός σχολείου και επίπεδα κατανάλωσης ρεύματος – Έξυπνη χρήση

- Ο ήχος στην αίθουσα διδασκαλίας – Επίπεδα θορύβου και επιπτώσεις

Δευτέρα 12: 4 ώρες εργαστηριακές δραστηριότητες με ομάδες μαθητών του 3ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Ιανουαρίου

Κυριακή 28: Εκδήλωση βράβευσης EUSO Νότιας Ελλάδας, στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Σάββατο 27: Πανελλήνιος Διαγωνισμός EUSO Νότιας Ελλάδας.

Παρασκευή 20: Επίσκεψη στο 20ο Γυμνάσιο Αθηνών

Τετάρτη 17: Δραστηριότητα (διαδικτυακό παιχνίδι) στο πρόγραμμα GAIA με μαθητές του 3ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας. Διάρκεια 4 ώρες.

Δευτέρα 15: Δραστηριότητα (διαδικτυακό παιχνίδι) στο πρόγραμμα GAIA με μαθητές του 3ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας. Διάρκεια 4 ώρες.

Πέμπτη 11: Βράβευση των ομάδων που συμμετείχαν στον τοπικό διαγωνισμό EUSO.

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Δεκεμβρίου

Σάββατο 9: Τοπικός διαγωνισμός EUSO

Ανάρτηση 22 εξελληνισμένων προσομοιώσεων στην πλατφόρμα  Concord http://mw.concord.org/nextgen/

Ανάρτηση της συλλογής στο Φωτόδεντρο

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10380/simple-search?newQuery=yes

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Νοεμβρίου

Πέμπτη 30: Επιμορφωτική συνάντηση Βιολογίας με θέμα: "Κατασκευάζοντας το μοντέλο της ανθρώπινης ινσουλίνης". Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του 2ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας.

Πέμπτη 23: Επιμορφωτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς Στ' τάξης, Α'θμιας

Τετάρτη 22: Επιμορφωτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς Ε' τάξης, Α'θμιας

Τρίτη 14: Συμμετοχή στη διαδραστική μέτρηση World Wide Data Day 2017 η οποία οργανώνεται από το QuarkNet και το CERN. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 10 μαθητές του 3ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας, Β' τάξης.

Πέμπτη 9: Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα

- Εισαγωγή στο ερευνητικό κέντρο CERN και το επιταχυντή LHC. Σύντομη περιγραφή διαφόρων εκπαιδευτικών σεναρίων για μαθητές ηλικίας 12-15 ετών. Εισαγωγή στο πείραμα ATLAS. Παρουσίαση του προγράμματος: Το πείραμα του αιώνα στο σχολικό εργαστήριο. Εισηγήτρια: Χρ. Κουρκουμέλη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ.

- Κυνηγώντας το σωματίδιο Χιγκς (Higgs boson): Διαδραστικά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων από τον ανιχνευτή ATLAS. Προσομοίωση της ανάλυσης δεδομένων του πειράματος χρησιμοποιώντας το εργαλείο HYPATIA (για μαθητές 15-17 ετών). Εισηγητής: Σ. Βουράκης, ΕΚΠΑ.

- Περιγραφή της μέτρησης που γίνεται μια φορά τον χρόνο (φέτος στις 14/11) στο πλαίσιο του World Data Day, οργανωμένης από το αμερικανικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Quarknet. Στη διαδραστική μέτρηση συμμετέχουν σχολεία από όλο τον κόσμο και παρουσιάζουν/συγκρίνουν τα αποτελέσματα τους σε τηλεδιάσκεψη με άλλα σχολεία.

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Σεπτεμβρίου

Παρασκευή 29: Συμμετοχή με 15μελή ομάδα μαθητών του 1ου Γ/σίου Νέας Φιλαδέλφειας στη Βραδιά του Ερευνητή του ΕΜΠ, στο ιστορικό κτίριο Αβέρωφ.

Σάββατο 16:Παρουσίαση του εκπαιδευτικού σεναρίου "Στα ίχνη του Ιάσονα - Μία εκστρατεία για τον χρυσό και ένας μύθος" σε Ημερίδα για Εκπαιδευτικούς Προσχολικής ηλικίας, Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Την ημερίδα με τίτλο «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» διοργανώνει το Μουσείο Γουλανδρή.

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Μαΐου

Τρίτη 23: έξι ώρες στο πλαίσιο του έργου ΓΑΙΑ στο 2ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας

Τρίτη 15: πέντε ώρες στο πλαίσιο του έργου ΓΑΙΑ στο 1ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας

Παρασκευή 12: έξι ώρες στο πλαίσιο του έργου ΓΑΙΑ στο 1ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας

Σάββατο 6: Διοργάνωση του 3ου Πειραματικού διαγωνισμού Γυμνασίων Α' Αθήνας

Παρασκευή 5: Βράβευση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο πλαίσιο του διαγωνισμού "Φτιάξε το δικό σου σεισμογράφο"

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Απριλίου

Σάββατο 15: Υποβολή πειραματικής διάταξης στο διαγωνισμό "Φτιάξε το δικό σου σεισμογράφο"

Δευτέρα 3: Επιμορφωτική συνάντηση στο Πρότυπο Πειραματικό Γ/σιο Πατρών: Εκπαιδευτικά σενάρια ΓΑΙΑ

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Μαρτίου

Παρασκευή 31: Νυχτερινή ξενάγηση στο Αστεροσκοπείο Αθηνών

Τρίτη 28: Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Γ/σίων με τίτλο: Εισαγωγή των ηλεκτρονικών στο σχολικό εργαστήριο

Πέμπτη 23Παρουσίαση των εργασιών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς ΓΕΛ/ ΕΠΑΛ

Τρίτη 21: Παρουσίαση των εργασιών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς Γ/σίων

Πέμπτη 16: Επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς ΓΕΛ με τίτλο "Οι μεταλλάξεις στο μικροσκόπιο του λογισμικού ProteinInvestigator",  στο ΓΕΛ Ν. Χαλκηδόνας.

Πέμπτη 9: Επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς ΓΕΛ/ ΕΠΑΛ με τίτλο "Εισαγωγή των ηλεκτρονικών στο σχολικό εργαστήριο"

Τρίτη 7: Επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων με τίτλο "Ταξίδι στην Προϊστορία"

Δευτέρα 6: Δίωρο μάθημα στο 3ο Δημοτικό σχολείο της Ν. Φιλαδέλφειας (Στ' τάξη)

Συνεργασία με το 3ο Δημοτικό σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας για τη θεατρική παράσταση "Αργυρο ...ποιείν στην Αρχαία Αθήνα" στο πλαίσιο του έργου "Μαθαίνοντας την επιστήμη μέσα από το Θέατρο"

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Φεβρουαρίου

Τρίτη 28: Πρόγραμμα Σεισμολογίας με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο - Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Γ/σίου

Παρασκευή 24: Δίωρο μάθημα με την 6η τάξη στο 3ο Δημοτικό Ν. Φιλαδέλφειας με αντικείμενο πειράματα Οπτικής

Τετάρτη 22: Προετοιμασία των ομάδων του 40ου ΓΕΛ Αθηνών και του ΓΕΛ Ν. Χαλκηδόνας για τη συμμετοχή στο Athens Science Festival

Πέμπτη 16 και Παρασκευή 17: Συνάντηση για το έργο ΓΑΙΑ (συμμετοχή του 1ου Γ/σίου και του 3ου Δημοτικού Ν. Φιλαδέλφειας) 

Σάββατο 11: Διαγωνισμός Βιολογίας στο ΓΕΛ Ν. Χαλκηδόνας

Παρασκευή 03: 56ο Γυμνάσιο Αθηνών, Πρόγραμμα Σεισμολογίας με τον Δ/ντή Ερευνών του Γεωδυναμικού ινστιτούτου Ι. Καλογερά.

Συνεργασία με το 3ο Δημοτικό σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας για τη θεατρική παράσταση "Αργυρο ...ποιείν στην Αρχαία Αθήνα" στο πλαίσιο του έργου "Μαθαίνοντας την επιστήμη μέσα από το Θέατρο".

Προγραμματισμός δράσεων Δεκεμβρίου 2016

Κυριακή 18: Συμμετοχή στο workshop του έργου Gaia (μαθαίνοντας να εξοικονομούμε ενέργεια στο σχολικό κτίριο) με το 1ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας και το 3ο Δημοτικό Ν. Φιλαδέλφειας.

Σάββατο 17: Πειραματικός διαγωνισμός Φυσικών Επιστημών, μαθητών ΓΕΛ-ΕΠΑΛ στο 3ο ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας.

Σάββατο 10: Τοπικός διαγωνισμός EUSO ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων - Ηλιούπολης - Ομόνοιας.

Πέμπτη 1: Εργαστηριακή άσκηση Βιολογίας ΓΕΛ με τίτλο "Στα άδυτα της θερμικής μετουσίωσης των πρωτεϊνών". Εισηγητής ο κος Στ. Γιαγτζόγλου, εκπαιδευτικός του ΓΕΛ Ν. Χαλκηδόνας.

Προγραμματισμός δράσεων Νοεμβρίου 2016

Σάββατο 26: Συμμετοχή στην έκθεση ρομποτικών κατασκευών στο πλαίσιο του συνεδρίου ROBOESL, στην Τεχνόπολη

Παρασκευή 11 και Σάββατο 12: Συμμετοχή στους 9ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με θέμα: «Εφευρίσκοντας το μέλλον στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών» («Inventing the future of Science Education»).

Τρίτη 8: Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Β' και Γ' τάξης Γυμνασίου, από τον εκπαιδευτικό κ. Ν. Παπαδημητρόπουλο.

Κυριακή 6: Poster στο συνέδριο EDEN Open Classroom 2016: Open Schools for Open Societies

Σάββατο 5: Εισήγηση στο συνέδριο "Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ".

Πέμπτη 3: Easy Java Simulations. Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς ΓΕΛ/ΕΠΑΛ.

Τρίτη 1: Εργαστηριακές ασκήσεις Βιολογίας Α' και Β' τάξης Γυμνασίου, από την εκπαιδευτικό του 8ου Γ/σίου, κα Χρ. Χατζηϊωάννου.

Προγραμματισμός δράσεων Οκτωβρίου 2016

Τρίτη 18: Easy Java Simulations. Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς Γυμνασίου

Δευτέρα 10: Έναρξη του εξ αποστάσεως σεμιναρίου με θέμα "Αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών"

Σάββατο 8http://scico.gr/roots-and-shoots/ Σεμινάριο γνωριμίας με το "Roots and Shoots"

Πέμπτη 6: Επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς ΓΕΛ/ΕΠΑΛ με θέμα i) Ψηφιακές δεξιότητες και ii) Πειραματικές διατάξεις με Arduino για τη διδασκαλία της Φυσικής.

Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν τα παρακάτω πειράματα:

1. Προσδιορισμός της ταχύτητας του ήχου μέσω ανάκλασης υπερηχητικών παλμών.

2. Προσδιορισμός της θερμοχωρητικότητας υγρού με θερμομέτρηση 6 σημείων.

3. Προσδιορισμός της ροπής αδράνειας κυλίνδρου με χρονομέτρηση της κύλισης του σε κεκλιμένο επίπεδο σε 9 σημεία.

Τρίτη 4Ενημερωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων, στο 21ο Γ/σιο Αθηνών.

Προγραμματισμός δράσεων Σεπτεμβρίου 2016

Παρασκευή 30: Συμμετοχή της Ερευνητικής Ομάδας με πειραματικές διατάξεις οπτικής, στη βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ.

Πέμπτη 29: Ενημερωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς ΓΕΛ, στο 21ο Γ/σιο Αθηνών


 

Προγραμματισμός εργασιών Ιουνίου 2016

Κυριακή 12 Ιουνίου: Άσκηση τηλεπισκόπησης στον Πατραϊκό κόλπο.

Δευτέρα 27 - Πέμπτη 30: 2ο Θερινό Σχολείο στην Μήλο.

Προγραμματισμός εργασιών Μαΐου 2016

Κυριακή 8 Μαΐου: Άσκηση τηλεπισκόπησης στον Πατραικό κόλπο (Μεταφέρεται την Κυριακή 12 Ιουνίου)

Πέμπτη 26 Μαΐου: Οπτική στο 4ο Δημοτικό σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας. Δύο ώρες στο τμήμα Στ1 και δύο ώρες στο Στ2.

Παρασκευή 27 ΜαΐουΟπτική στο 4ο Δημοτικό σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας. Δύο ώρες στο τμήμα Στ1 και δύο ώρες στο Στ2. Παρουσία της Σχ. Συμβούλου, κας  Αικ. Λαμπροπούλου.

Δευτέρα 30 ΜαΐουΟπτική στο 1ο Δημοτικό σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας. Δύο ώρες στο τμήμα της Στ.

Τρίτη 31 ΜαΐουΟπτική στο 1ο Δημοτικό σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας. Δύο ώρες στο τμήμα της Στ.

Προγραμματισμός εργασιών Απριλίου 2016

Σάββατο 2 Απριλίου: Διενέργεια του μαθητικού διαγωνισμού των Γυμνασίων της Α' Αθήνας

Παρασκευή 8 - Κυριακή 10 Απριλίου: Το ΕΚΦΕ συμμετέχει με εισήγηση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη»

Πέμπτη 21 Απριλίου: Επιμορφωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς Λυκείου-ΕΠΑΛ-Γυμνασίου με θέμα "Χρήση σύγχρονων αισθητήρων (ultrasonic range finder, barometric pressure sensor, accelerometer, temperature sensor) σε συνδυασμό με το arduino στην καθημερινή εργαστηριακή πρακτική"

Σάββατο 16 - Κυριακή 14 Απριλίου: Το ΕΚΦΕ συμμετέχει στο συνέδριο "Νέος Παιδαγωγός" με δύο εισηγήσεις

Προγραμματισμός εργασιών Μαρτίου 2016

Πέμπτη 3 Μαρτίου: Επιμορφωτική συνάντηση Βιολογίας Γενικού Λυκείου

Κυριακή 6 Μαρτίου: Γεωδιαδρομή στο Λαύριο με ξεναγό τον Καθηγητή του Γεωλογικού Τμήματος κο Αθ. Κατερινόπουλο

Παρασκευή 11 Μαρτίου: Επιμορφωτική επίσκεψη με μαθητές της Γ' Λυκείου - Θετικού Προσανατολισμού, του ΓΕΛ Ν. Χαλκηδόνας, στο Ορυκτολογικό Μουσείο του Γεωλογικού Τμήματος του ΕΚΠΑ

Πέμπτη 10 Μαρτίου: Επιμορφωτική συνάντηση με μαθητές της Γ' Λυκείου - Θετικού Προσανατολισμού, στο ΓΕΛ Ν. Χαλκηδόνας 

Τρίτη 15 Μαρτίου: Επιμορφωτική συνάντηση Φυσικής Γυμνασίου. Εργαστηριακή άσκηση για την Άνωση - Ζυγαριά Άνωσης

Πέμπτη 17 Μαρτίου: Επιμορφωτική συνάντηση Φυσικής Γενικού Λυκείου. Εργαστηριακή άσκηση Φυσικής τοπικού διαγωνισμού EUSO

Παρασκευή 18 - Κυριακή 20 Μαρτίου: Συμμετοχή στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Το ΕΚΦΕ συμμετέχει με εισήγηση και με παρουσίαση σειράς πειραμάτων με το 40ο ΓΕΛ Αθηνών

Τρίτη 22 ΜαρτίουΕπιμορφωτική συνάντηση Γεωγραφίας-Γεωλογίας Γυμνασίου -  Εκπαιδευτική πλατφόρμα Αίσωπος, στο ΕΚΦΕ Χαλανδρίου.

Τετάρτη 30 Μαρτίου: Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας με το 3ο ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας

Δευτέρα 28 - 31 Μαρτίου: Προετοιμασία του μαθητικού διαγωνισμού των Γυμνασίων της Α' Αθήνας

Προγραμματισμός εργασιών Φεβρουαρίου 2016

Δευτέρα 1 - Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου: Προετοιμασία για τη διοργάνωση του 2ου θερινού σχολείου

Δευτέρα 15 - Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου: Σχεδιασμός και προγραμματισμό εφαρμογής Arduino

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου: Επιμορφωτική συνάντηση Χημείας Γενικού Λυκείου όπου θα παρουσιαστεί σειρά εργαστηριακών ασκήσεων με τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας από τον εκπαιδευτικό κο Ν. Παπαδημητρόπουλο - Χημικός, MSc, MEd

1. Διαλυτότητα ουσιών,
2. Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων,
3. Χημικές αντιδράσεις σε μικροκλίμακα και μακροκλίμακα,
4. Χημικές αντιδράσεις: Νόμος διατήρησης της μάζας,
5. Ενδόθερμες και εξώθερμες αντιδράσεις,
6. Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χημικής Ισορροπίας,
8. Οξείδωση αλκοολών με ήπια και δρστικότερα οξειδωτικά μέσα,
9. Οξείδωση αλδεϋδών με αντιδραστήριο Tollens,
10. Χημικές ιδιότητες καρβοξυλικών οξέων,
11. Οξείδωση υδατανθράκων,
12. Αλογονοφορμική αντίδραση.

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου: Επιμορφωτική συνάντηση για τα Φυσικά της Ε' τάξης

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου: Επιμορφωτική συνάντηση Βιολογίας Γενικού Λυκείου

Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου: Επιμορφωτική συνάντηση για τα Φυσικά της Στ' τάξης

Προγραμματισμός εργασιών Ιανουαρίου 2016

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου: Απονομή επαίνων και βεβαιώσεων στους μαθητές και εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στον τοπικό διαγωνισμό EUSO. Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στο 6ο ΕΠΑΛ Αθηνών.

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου: Ομιλία στην ημερίδα που οργανώνει το 3ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας. Πρόγραμμα εδώ.

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου: Προετοιμασία στη Φυσική της ομάδας του 40ου ΓΕΛ Αθηνών, η οποία θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό EUSO.

Σάββατο 23 Ιανουαρίου: Διενέργεια του διαγωνισμού EUSO 16 στο ΕΚΦΕ Αιγάλεω.

Κυριακή 24 Ιανουαρίου: Εκδήλωση βράβευσης του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για την επιλογή των ομάδων που θα συμμετάσχουν στην 14η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών – EUSO 2016, ώρα 9:30 – 13:30.

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου: Προετοιμασία ομάδας μαθητών του 40ου ΓΕΛ Αθηνών προκειμένου να λάβουν μέρος στην μαθητική συνάντηση της ΕΕΦ, στην Αίγινα στις 17-20 Μαρτίου 2015

Προγραμματισμός εργασιών Δεκεμβρίου 2015

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου: Διενέργεια τοπικού διαγωνισμού EUSO στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών. Συμμετοχή 24 σχολείων της ΔΔΕ Α' Αθήνας.

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου: Σύνδεση στο Quake Catcher Network του 3ου Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας.

Τετάρτη 16 ΔεκεμβρίουΠροετοιμασία της ομάδας μαθητών του 2ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας για τη συνάντηση "Η Φυσική μαγεύει"

Πέμπτη 17 ΔεκεμβρίουΠροετοιμασία της ομάδας μαθητών του 2ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας για τη συνάντηση "Η Φυσική μαγεύει"

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου: Προετοιμασία της ομάδας μαθητών του 2ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας για τη συνάντηση "Η Φυσική μαγεύει"

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου: Το ΕΚΦΕ Ν. Φιλαδέλφειας συμμετέχει στην μαθητική συνάντηση "η Φυσική μαγεύει", στο ΤΕΙ Αθηνών, με δύο παρουσιάσεις

1. Προσομοίωση της επίδρασης σεισμικών κυμάτων σε κτίρια διαφορετικού ύψους μεταβάλλοντας το γεωλογικό υπόβαθρο. Καταγραφή της κίνησης με την χρήση αισθητήρα επιτάχυνσης

2. Παίζοντας ..... με το φως

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου και Κυριακή 20 Δεκεμβρίου: Συμμετοχή στο σεμινάριο με θέμα "Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με Μαθησιακά Αντικείμενα από το Φωτόδεντρο" που διοργανώθηκε από το ΙΤΥΕ Διόφαντος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Scientix, για τους ΕΚΦΕ.

Προγραμματισμός εργασιών Νοεμβρίου 2015

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου: 1η επιμορφωτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς Α΄θμιας, για τα Φυσικά της Ε' τάξης Δημοτικού σχολείου

Τρίτη 3 Νοεμβρίου: Συμμετοχή στην ημερίδα της ΕΥΕ ΕΔ του ΥΠΕΘ με θέμα: "Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια, Αποτίμηση Πράξης – Βράβευση Εκπαιδευτικών-Δημιουργών Βέλτιστων Διδακτικών Σεναρίων"

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου: 2ο δίωρο εργαστηριακών ασκήσεων με το Photonics explorer - μαθητές του Γ3 τμήματος του 3ου Γυμνασίου Ν. Φιλαδέλφειας

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου:  επιμορφωτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς Α' θμιας, για τα Φυσικά της Στ' τάξης Δημοτικού σχολείου

Τρίτη 10 Νοεμβρίου: Επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών Γ/σίων, με εισηγητές τους σχ. συμβούλους Ελ. Κρητικού, Κ. Καφετζόπουλο και Ν. Μπισκετζή

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου: Επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών Λυκείων, με εισηγητές τους σχ. συμβούλους Ελ. Κρητικού, Κ. Καφετζόπουλο και Ν. Μπισκετζή. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: Επίσκεψη στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών με μαθητές του 3ου Γ/σίου Ν. Φιλαδέλφειας

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου: 1η επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ή σκοπεύουν να διδάξουν Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων στην Α' Λυκείου. Θέμα: "τα πετρώματα - είδη πετρωμάτων - πετρολογικός κύκλος"

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου: 2η επιμορφωτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς της Α' θμιας, για τα Φυσικά της Ε' τάξης Δημοτικού σχολείου

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: 2η επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ή σκοπεύουν να διδάξουν Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων στην Α' Λυκείου. Θέμα: "τα πετρώματα - είδη πετρωμάτων - πετρολογικός κύκλος"

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου: 2η επιμορφωτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς της Α' θμιας, για τα Φυσικά της Στ' τάξης Δημοτικού σχολείου

Προγραμματισμός εργασιών Οκτωβρίου 2015  

Τρίτη 6 Οκτωβρίου: Συνάντηση με θέμα "Εκπαιδευτικά προγράμματα Σεισμολογίας". Εισηγητής Ι. Καλογεράς, Δ/ντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου: Ενημερωτική συνάντηση για τη διδασκαλία μαθημάτων ΦΕ Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016, με την Σχ. Σύμβουλο κα Ελ. Κρητικού στο 21ο Γυμνάσιο Αθηνών

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου: Παρουσίαση στους ΕΚΦΕ Αττικής του Photonics Explorer από τον συνάδελφο Ι. Μίχα, υπεύθυνο ΕΚΦΕ Εύβοιας

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου: Επιμορφωτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς Α'θμιας για τα Φυσικά της Ε' τάξης, στο ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων

Τρίτη 9 Οκτωβρίου: Ενημέρωση των εκπαιδευτικών Γ/σίων για την ύλη των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών, από την Σχ. Σύμβουλο κα Ελ. Κρητικού στο 21ο Γυμνάσιο Αθηνών

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου: Ενημέρωση των εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ για την ύλη των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο 6ο ΕΠΑΛ

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου: Συνάντηση μελών ΠΑΝΕΚΦΕ Αττικής, στο ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου: Επιμορφωτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς Α' θμιας για τα Φυσικά της Στ' τάξης, στο ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου: Συνάντηση με τους Σχ. Συμβούλους και τον Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων στα γραφεία της ΔΔΕ Α' Αθήνας.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: 1ο δίωρο εργαστηριακών ασκήσεων με το Photonics explorer - μαθητές της Γ' τάξης του 3ου Γυμνασίου Ν. Φιλαδέλφειας

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου: 2ο δίωρο εργαστηριακών ασκήσεων με το Photonics explorer - μαθητές του Γ4 τμήματος του 3ου Γυμνασίου Ν. Φιλαδέλφειας

1ο δίωρο εργαστηριακών ασκήσεων με το Photonics explorer - μαθητές του Γ3 τμήματος του 3ου Γυμνασίου Ν. Φιλαδέλφειας

Πρόσθετες πληροφορίες