Δραστηριότητες τρέχουσας σχολικής χρονιάς

Δραστηριότητες σχολικού έτους 2014 - 2015

Τρίτη 21 Απριλίου 2015: 3η επιμορφωτική συνάντηση Φυσικής Γυμνασίου με θέμα τα Φύλλα Εργασίας Νο 10, 11 και 12 του σχολικού εγχειριδίου «Η Φυσική με Πειράματα» της Α’ Γυμνασίου.
Παρουσιάστηκαν τα φύλλα εργασίας:
- Το Ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα – Κίνδυνοι και “Ασφάλεια”
- Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό – Ένας ηλεκτρικός (ιδιο-) Κινητήρας
- Από τον Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό – Μια Ηλεκτρική (ιδιο-) Γεννήτρια

Τρίτη 31 Μαρτίου 2015: Διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα «Φυσικές Επιστήμες: Καλές πρακτικές στη σχολική τάξη και στο εργαστήριο». Στην ημερίδα συμμετείχαν ως εισηγητές εκπαιδευτικοί οι οποίοι με σύντομες εισηγήσεις, κατέθεσαν την εμπειρία τους από αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας που εφάρμοσαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς 2014-2015 στην σχολική τάξη ή στο εργαστήριο, στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο, στη Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία, Ερευνητικές Εργασίες ή σε συναφείς σχολικές δραστηριότητες (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κ.ά) ή σε θέματα αξιολόγησης των μαθητών.

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015: 3η επιμορφωτική συνάντηση Φυσικής Λυκείου, παρουσιάστηκε η εργαστηριακή άσκηση «Ο πειραματικός υπολογισμός της ειδικής θερμότητας του νερού». Ο σχεδιασμός του πειράματος στηρίχθηκε στην εξίσωση της θερμιδομετρίας, στο νόμο του Joule και στην αρχή της διατήρησης της ενέργειας σε απομονωμένο σύστημα.

Τρίτη 10 Μαρτίου 2015: 2η επιμορφωτική συνάντηση Φυσικής Γυμνασίου, όπου παρουσιάστηκε η εργαστηριακή άσκηση «Ο πειραματικός υπολογισμός της ειδικής θερμότητας του νερού». Ο σχεδιασμός του πειράματος στηρίχθηκε στην εξίσωση της θερμιδομετρίας, στο νόμο του Joule και στην αρχή της διατήρησης της ενέργειας σε απομονωμένο σύστημα.

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015: Πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική ημερίδα με εισηγήτρια την κ. Κ. Χαλκιά, Καθηγήτρια Διδακτικής Φυσικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Αγωγής ΕΚΠΑ με θέμα: "Ο δύσκολος δρόμος του επιστήμονα που θέλει να γίνει «δάσκαλος» φυσικών επιστημών".

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015: 2η επιμορφωτική συνάντηση Βιολογίας Λυκείου με εισηγητή τον εκπαιδευτικό ΠΕ04.04 του ΓΕΛ Ν. Χαλκηδόνας κ. Στ. Γιαγτζόγλου. Παρουσιάστηκαν οι εργαστηριακές δραστηριότητες:
α. Απομόνωση DNA από φράουλα,
β. Υπολογισμός του χρονικού διαστήματος των διάφορων φάσεων του κυτταρικού κύκλου σε φυσιολογικά κύτταρα ακρόριζου κρεμμυδιού – Σύγκριση της χρονικής διάρκειας των φάσεων του κυτταρικού κύκλου μεταξύ φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων.

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015: 1η επιμορφωτική συνάντηση Φυσικής Γυμνασίου, όπου παρουσιάστηκαν οι εργαστηριακές ασκήσεις: 1. Ο Νόμος του Ohm, 2. Σύνδεση αντιστατών, 3. Διακοπή – Βραχυκύκλωμα και τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας.

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015: 3η επιμορφωτική συνάντηση Βιολογίας Γυμνασίου, με εισηγήτρια την εκπαιδευτικό του 21ου Γυμνασίου Αθηνών κα Ν. Παπαντωνίου με θέμα «Η σύνδεση με την ιστορία και την καθημερινή ζωή, ως τρόπος βελτίωσης της διδασκαλίας και μάθησης: Η περίπτωση των μικροβίων».

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015: 2η επιμορφωτική συνάντηση Γεωλογίας-Γεωγραφίας, με εισηγητή τον εκπαιδευτικό ΠΕ04.05 του 20ου Γυμνασίου Αθηνών κ. Γ. Μπαμπασίδη. Παρουσιάστηκε η εισήγηση με θέμα η "Εμπειρία από την 3ετή εφαρμογή του Πιλοτικού Προγράμματος στο μάθημα της Γεωλογίας-Γεωγραφίας και τα σχετικά φύλλα εργασίας"

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015: 1η επιμορφωτική συνάντηση Γεωλογίας-Γεωγραφίας, με εισηγητή των εκπαιδευτικό ΠΕ04.05 του 3ου Γυμνασίου Ν. Φιλαδέλφειας κ. Εμ. Χατζηελευθερίου με τίτλο «Ηφαίστεια - Κινήσεις λιθοσφαιρικών πλακών με τη χρήση διαδραστικού πίνακα».

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2015: 2η επιμορφωτική συνάντηση Χημείας Λυκείου, με εισηγητές τους εκπαιδευτικούς ΠΕ04.02 του 40ου ΓΕΛ Αθηνών Μ. Τράπαλη και 1ου Εσπερινού Αθηνών Δ. Καλλέργη. Παρουσιάστηκε το θέμα: «Παρασκευή και ιδιότητες ρυθμιστικών διαλυμάτων: Συγκριτική διδακτική προσέγγιση μέσω της χρήσης συμβατικού εργαστηρίου, εικονικού εργαστηρίου και συστήματος συγχρονική λήψης και απεικόνισης».

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014: 2η επιμορφωτική συνάντηση Φυσικής Λυκείου, όπου παρουσιάστηκαν οι εργαστηριακές ασκήσεις: «Μελέτη της κίνησης αμαξιδίου κατά μήκος πλάγιου επιπέδου με χρήση χρονομετρητή – Μελέτη της κίνησης αμαξιδίου κατά μήκος οριζόντιου επιπέδου με χρήση φωτοπύλης».

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014: 1η επιμορφωτική συνάντηση Φυσικής, με εισηγητή τον εκπαιδευτικό του 59ου Γ.Ε.Λ κ. Ν. Χρόνη. Παρουσιάστηκαν οι εργαστηριακές ασκήσεις: «Βλέποντας και ακούγοντας διακροτήματα – Συντονισμός σε κύκλωμα RLC εξαναγκασμένης ηλεκτρικής ταλάντωσης – Φόρτιση και εκφόρτιση πυκνωτή μέσω λαμπτήρα».

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014: 1η επιμορφωτική συνάντηση Βιολογίας Λυκείου με εισηγητές τους εκπαιδευτικού του 2ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας κ. Ε. Κιτσαντά και την ΥΣΕΦΕ κα Σ. Παχή και με θέμα τη «Διδακτική διαχείριση των εργαστηριακών ασκήσεων Βιολογίας Β΄ Λυκείου». Παρουσιάστηκαν οι εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν στη μετουσίωση πρωτεϊνών και στη δράση ενζύμων.

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014: 2η επιμορφωτική συνάντηση Βιολογίας Γυμνασίου με εισηγήτριες τις εκπαιδευτικούς του 5ου Γυμνασίου Γαλατσίου κ.κ. Ι. Μανιάτη και Π. Κατσιμπόκη και θέμα τη «Διδακτική διαχείριση των εργαστηριακών ασκήσεων Βιολογίας Γυμνασίου ΙΙ». Παρουσιάστηκαν οι εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν στη μικροσκοπική παρατήρηση πρωτόζωων, την καλλιέργεια και παρατήρηση βακτηρίων/μυκήτων και την απομόνωση DNA.

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014: 1η επιμορφωτική συνάντηση Χημείας Γυμνασίου, με εισηγήτρια την εκπαιδευτικό του 21ου Γυμνασίου Αθηνών κ. Μ. Χριστοπούλου και θέμα τη «Διδακτική διαχείριση των εργαστηριακών ασκήσεων Χημείας Γυμνασίου Ι». Παρουσιάστηκαν οι εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν στη παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας & την επίδραση των διαλυμάτων οξέων στα μέταλλα.

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014: 1η επιμορφωτική συνάντηση Βιολογίας Γυμνασίου με εισηγήτρια την εκπαιδευτικό του 21ου Γυμνασίου Αθηνών κ Ν. Παπαντωνίου, με θέμα «Διδακτική διαχείριση των εργαστηριακών ασκήσεων Βιολογίας Γυμνασίου». Παρουσιάστηκαν οι εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν στη μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών και ζωικών κυττάρων, φυτικών και ζωικών ιστών, στομάτων φύλλων, καταφρακτικών κυττάρων και χλωροπλαστών, συζητήθηκε η διδακτική τους διαχείριση και οι σχετικοί εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας.

 

Πρόσθετες πληροφορίες