Δημοσιεύσεις Εκπαιδευτικών

An Elementary Introduction to the Riemannian Geometry of Surfaces. K. G. Papamichalis Dr. of Theoretical Physics

The subject of this work is the study and the comprehension of the basic properties of a Riemannian surface, by using almost elementary mathematical concepts. The goal of the author is to offer to the reader a path to understanding the basic principles of the Riemannian geometries that reflects his own path to this objective. In principle, this book is addressed mainly to physicists or engineers with a good background on Mathematical Analysis and Linear Algebra, as well as to any student interested in Differential Geometry and its applications.

Μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο εδώ

Accuracy evaluation of typical, infinite bandwidth, minimum time seismic modeling schemes IF Louis, KD Marmarinos, FI Louis Journal of the Balkan Geophysical Society 8 (3), 113-128

Εκτίμηση της τρωτότητας της παράκτιας περιοχής των Α και ΒΑ ακτών της Αττικής σε σχέση με μια μελλοντική άνοδο της θαλάσσιας στάθμης

Morphotectonic features on Titan and their possible origin

FIRST OBSERVATION IN THE SOUTH OF TITAN’S FAR-INFRARED 220 cm−1 CLOUD

Water vapor in Titan’s stratosphere from Cassini CIRS far-infrared spectra

A despeckle filter for the Cassini synthetic aperture radar images of Titan’s surface

Μία νέα προσέγγιση στη διδασκαλία της Γεωλογίας/ Γεωγραφίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα

THERMAL AND CHEMICAL STRUCTURE VARIATIONS IN TITAN’S STRATOSPHERE DURING THE CASSINI MISSION

Η Ρομποτική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Project Hydrobot/ Hydrosensor

 

Πρόσθετες πληροφορίες