Υποχρεωτικές Ασκήσεις Γυμνασίου

Εργαστηριακές Ασκήσεις για το σχ. έτος 2016-2017

Κατεβάστε το αρχείο

Χρονοδιάγραμμα Ασκήσεων


 

Εργαστηριακές Ασκήσεις για προηγούμενα σχ. έτη

Φυσικής

 Α' Γυμνασίου  Β' Γυμνασίου  Γ' Γυμνασίου

 

1. Μετρήσεις μήκους – Η μέση τιμή


2. Μετρήσεις χρόνου – Η ακρίβεια


3. Μετρήσεις μάζας – Τα διαγράμματα


4. Μετρήσεις θερμοκρασίας – Η βαθμονόμηση


5. Από τη θερμότητα στη θερμοκρασία – Η θερμική ισορροπία


6. Οι αλλαγές κατάστασης του νερού – Ο «κύκλος» του νερού


7. Η διαστολή και συστολή του νερού – Μια φυσική «ανωμαλία»


8. Το φως θερμαίνει – «ψυχρά» και «θερμά» χρώματα


9. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου υπερ-θερμαίνει


10. Το ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα – Κίνδυνοι και «ασφάλεια»


11. Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό – Ο ηλεκτρικός (ιδιο-)κινητήρας


12. Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό – Η ηλεκτρική (ιδιο-γεννήτρια)

 

1. Μέτρηση εμβαδού (1η Εργαστηριακή Άσκηση)


2. Μέτρηση όγκου (2η Εργαστηριακή Άσκηση)

 

3. Πυκνότητα των υλικών σωμάτων (3η Εργαστηριακή Άσκηση)

 

4. Πειραματικός υπολογισμός της πυκνότητας στερεού σώματος (4η Εργαστηριακή Άσκηση)

 

5. Μέτρηση δύναμης - Νόμος Hooke (10η Εργαστηριακή Άσκηση)

 

6. Άνωση - Η αρχή του Αρχιμήδη (12η Εργαστηριακή Άσκηση)

 

7. Άνωση και Βάθος (13η Εργαστηριακή Άσκηση)

 

8. Άνωση και βάρος του υγρού που εκτοπίζει το σώμα - Η αρχή του Αρχιμήδη (14η Εργαστηριακή Άσκηση) 

1. Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις (1)


2. Ο Νόμος του Ohm (2)


3. Σύνδεση αντιστατών σε σειρά (4)


4. Παράλληλη σύνδεση αντιστατών (5)


5. Διακοπή και βραχυκύκλωμα (6)


6. Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς (7)


7. Μελέτη κυμάτων (9.1)


8. Διάθλαση (12)


9. Συγκλίνοντες φακοί (13)

 Χημείας

Α' Γυμνασίου Β' Γυμνασίου Γ' Γυμνασίου
 

 

1. Μελέτη ορισμένων ιδιοτήτων των υλικών (1)


2. Παρασκευή διαλυμάτων και υπολογισμός της περιεκτικότητας στα εκατό βάρος προς βάρος (%w/w) (3.1)


3. Παρασκευή διαλυμάτων και υπολογισμός της περιεκτικότητας στα εκατό όγκο προς όγκο (% v/v) (3.3)


4. Διαχωρισμός μιγμάτων (4)

 

1. Επίδραση των διαλυμάτων οξέων στα μέταλλα (1.5)


2. Μέτρηση του pH των διαλυμάτων ορισμένων οξέων με πεχαμετρικό χαρτί (1.1) και Βασικές ιδιότητες διαλυμάτων καθημερινής χρήσης (2.1)


3. Διαδοχικές εξουδετερώσεις οξέος από βάση και το αντίστροφο (3.1)

 Βιολογίας

 Α' Γυμνασίου  Β' Γυμνασίου  Γ' Γυμνασίου

 

1. Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων (1)

2. Μικροσκοπική παρατήρηση ζωικών κυττάρων (2)

3. Η σημασία του φωτός για τη φωτοσύνθεση (4)

4. Η μεταφορά ουσιών στα φυτά (5)

5. Οι επιδράσεις της άσκησης στο ρυθμό της αναπνοής (14)

 

 

1. Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών και ζωικών κυττάρων (1)

2. Παρατήρηση πρωτόζωων (2)

3. Παρατήρηση φυτικών και ζωικών ιστών (4)

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες