Διαγωνισμός Φυσικών Επιστημών Γυμνασίων Α' Αθήνας

Θέματα του 3ου Διαγωνισμού "Πειραματίζομαι, Ερευνώ και Ανακαλύπτω, 2017"

Βιολογία

Γεωλογία - Γεωγραφία

Φυσική

Χημεία

Προκήρυξη του 3ου Διαγωνισμού Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών για μαθητές Γυμνασίου "Πειραματίζομαι, Ερευνώ και Ανακαλύπτω, 2017"

Οι υπεύθυνοι των ΕΚΦΕ της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ04, διοργανώνουν το 2ο Διαγωνισμό Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών για μαθητές Γυμνασίου της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας.

Διαβάστε την Προκήρυξη 2017, εδώ

Θέματα του 2ου Διαγωνισμού "Πειραματίζομαι, Ερευνώ και Ανακαλύπτω, 2016"

Κατεβάστε τα θέματα, εδώ. 

Προκήρυξη του 2ου Διαγωνισμού Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών για μαθητές Γυμνασίου “Πειραματίζομαι Ερευνώ και Ανακαλύπτω 2016”

Οι υπεύθυνοι των ΕΚΦΕ της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ04, διοργανώνουν το 2ο Διαγωνισμό Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών για μαθητές Γυμνασίου της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας.

Διαβάστε την Προκήρυξη 2016, εδώ.

Θέματα και Αξιολόγηση του 1ου Διαγωνισμού Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών για μαθητές Γυμνασίου "Πειραματίζομαι, Ερευνώ και Ανακαλύπτω 2015".

Πρόσθετες πληροφορίες