4η συνάντηση σχ. έτους 2015-2016

Ενημερωτική συνάντηση για τη διδασκαλία μαθημάτων ΦΕ ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2015-2016

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθήματα ΦΕ στο ΕΠΑΛ, στην ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο 6ο ΕΠΑΛ Αθήνας, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12.00-14.00, με θέμα τη διδασκαλία μαθημάτων ΦΕ ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2015-2016.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα γίνει ενημέρωση για τυχόν διαφοροποιήσεις στο ΠΣ και τη διδακτέα/ εξεταστέα ύλη και θα δοθούν διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρμογής των ΑΠΣ και για την αξιολόγηση των μαθητών, με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Πρόσθετες πληροφορίες