1η Επιμορφωτική συνάντηση Χημείας ΓΕΛ-ΕΠΑΛ '15-'16

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Χημεία στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στην επιμορφωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2015, στο ΕΚΦΕ Ν. Φιλαδέλφειας και ώρα 11:30 - 14:00.

Ο εκπαιδευτικός, κος Ν. Παπαδημητρόπουλος (Χημικός, MSc, MEd) θα παρουσιάσει σειρά εργαστηριακών ασκήσεων με τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας, σύμφωνα με τη διδακτέα ύλη του γνωστικού αντικειμένου. Αναλυτικότερα θα παρουσιαστούν οι παρακάτω ασκήσεις:

1. Διαλυτότητα ουσιών,

2. Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων,

3. Χημικές αντιδράσεις σε μικροκλίμακα και μακροκλίμακα,

4. Χημικές αντιδράσεις: Νόμος διατήρησης της μάζας,

5. Ενδόθερμες και εξώθερμες αντιδράσεις,

6. Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χημικής Ισορροπίας,

8. Οξείδωση αλκοολών με ήπια και δρστικότερα οξειδωτικά μέσα,

9. Οξείδωση αλδεϋδών με αντιδραστήριο Tollens,

10. Χημικές ιδιότητες καρβοξυλικών οξέων,

11. Οξείδωση υδατανθράκων,

12. Αλογονοφορμική αντίδραση

Πρόσθετες πληροφορίες