Επιμορφωτική συνάντηση Βιολογίας '15-'16

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Βιολογία, στην επιμορφωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, στο ΕΚΦΕ Ν. Φιλαδέλφειας και ώρα 11:30 - 14:00. Στη συνάντηση αυτή, θα εξεταστούν δραστηριότητες που απορρέουν από την υποχρεωτική εργαστηριακή άσκηση «Κυτταρογενετική: Ανάλυση καρυότυπου σε συνδυασμό με τη μικροσκοπική παρατήρηση μονίμου παρασκευάσματος ανθρώπινων χρωμοσωμάτων» και θα προταθούν δραστηριότητες επέκτασης που αφορούν στην επιστήμη της Κυτταρογενετικής.

Πρόσθετες πληροφορίες