Επιμορφωτική συνάντηση στις 21-04-16

Χρήση σύγχρονων αισθητήρων (ultrasonic range finder, barometric pressure sensor, accelerometer, temperature sensor) σε συνδυασμό με το Αrduino στην καθημερινή εργαστηριακή πρακτική.

Η Υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Ν. Φιλαδέλφειας σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς των ΓΕΛ/ ΕΠΑΛ και Γυμνασίων στην επιμορφωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21-04-16, με θέμα "Χρήση σύγχρονων αισθητήρων σε συνδυασμό με τον μικροελεγκτή Arduino στην καθημερινή εργαστηριακή πρακτική".

Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι παρακάτω εφαρμογές:

α) Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου με αισθητήρα range finder και arduino. Θα μετρηθεί ο χρόνος ενός ηχητικού παλμού από τη στιγμή της εκπομπής του μέχρι τη στιγμή της λήψης του, αφού ανακλαστεί σ' ένα κινητό εμπόδιο και επιστρέψει στον αισθητήρα range finder. Θα καταγραφούν οι μετρήσεις της διανυόμενης απόστασης ως προς το χρόνο και από το σχετικό διάγραμμα θα υπολογιστεί η ταχύτητα του ήχου.

β) Προσδιορισμός της σχέσης πίεσης - θερμοκρασίας υπό σταθερό όγκο με χρήση αισθητήρα βαρομετρικής πίεσης και θερμοκρασίας με Arduino

γ) Προσδιορισμός κλίσης ως προς το οριζόντιο επίπεδο και της σχέσης επιτάχυνσης - χρόνου στο σύστημα ελατηρίου - μάζας με αισθητήρα επιτάχυνσης και Arduino

δ) Πειράματα θερμιδομετρίας με αισθητήρα θερμοκρασίας.

Επίσης, θα γίνει επίδειξη των διαδικασιών:
1. αυτόματης χρονομέτρησης κύλισης μεταλλικού κυλίνδρου σε κεκλιμένο επίπεδο και
2. κατασκευής τυπωμένου κυκλώματος.

 

Πρόσθετες πληροφορίες