Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία μαθημάτων Φυσικών Επιστημών

Η υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Ν. Φιλαδέλφειας προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες, να παρακολουθήσουν το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία μαθημάτων Φυσικών Επιστημών».

Το σεμινάριο υλοποιείται από τους παρακάτω φορείς:
1. Το Ε.Κ.Φ.Ε Νέας Φιλαδέλφειας
2. Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων
3. Την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (http://www.e-diktyo.eu)
4. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και
5. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

και έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση Web 2.0 εργαλείων στην διδασκαλία μαθημάτων Φυσικών Επιστημών. Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που αξιοποιούνται διατίθενται δωρεάν και η συμμετοχή των εμπλεκομένων είναι εθελοντική.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 100 ώρες, ξεκινά στις 10 Οκτωβρίου 2016 και ολοκληρώνεται με την υποβολή των τελευταίων εργασιών στις 20 Μαρτίου 2017.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του Moodle, ενώ θα υπάρχει υποστήριξη των συμμετεχόντων μέσω της κοινότητας που έχει δημιουργηθεί, με τη χρήση εργαλείων όπως forum, chat, email και τηλεδιάσκεψη με χρήση της πλατφόρμας Big Blue Button.
Στον Πίνακα μπορείτε να βρείτε τα επιμορφωτικά αντικείμενα και τις ημερομηνίες που θα είναι διαθέσιμο το υλικό στους επιμορφούμενους.

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1

Hotpotatoes

10/10/16
2

Δημιουργία λογαριασμών - Ενημέρωση προφίλ

17/10/16
3

CrosswordLabs - Σταυρόλεξα

24/10/16
4

Blog στο ΠΣΔ (Μέρος Α)

31/10/16
5

Blog στο ΠΣΔ (Μέρος Β)

07/11/16
6

Mέσα αποθήκευσης στο "σύννεφο" (Μέρος Α)

14/11/16
7

Mέσα αποθήκευσης στο "σύννεφο" (Μέρος Β)

21/11/16
8

Ιστοριογραμμή

28/11/16
9

Google Earth

05/12/16
10

η-Τάξη από το ΠΣΔ (Μέρος Α)

12/12/16
11

η-Τάξη από το ΠΣΔ (Μέρος Β)

19/12/16
12

Google Έγγραφα (Μέρος Α)

09/01/17
13

Google Έγγραφα (Μέρος Β)

16/01/17
14

Google Maps & Street View

23/01/17
15

Padlet

30/01/17
16

Quizlet

06/02/17
17

Easel.ly - Δημιουργία Infographic

13/02/17
18

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

20/02/17
19

Φωτόδεντρο

27/02/17
20

Prezi

06/03/17

Οι επιμορφούμενοι με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού κύκλου θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση συμμετοχής τους έως την

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

στην ηλ. διεύθυνση http://bit.ly/epynape04

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, δεν χρειάζεται να επαναλάβουν τη διαδικασία εγγραφής.

Πρόσθετες πληροφορίες