1ο Θερινό Σχολείο της ΠΑΝΕΚΦΕ

Η ΠΑΝΕΚΦΕ οργανώνει το 1ο θερινό σχολείο, το οποίο αρχίζει την Τετάρτη 26 και τελειώνει την Παρασκευή 29 Ιουνίου.

Το πρόγραμμα του θερινού σχολείου.

Πρόσθετες πληροφορίες