Εκπαιδευτική δραστηριότητα στη λίμνη Κουμουνδούρου

Το ΕΚΦΕ Ν. Φιλαδέλφειας σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ διοργάνωσε την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου περιβαλλοντική εκπαιδευτική δραστηριότητα στη λίμνη Κουμουνδούρου. Στη δράση έλαβαν μέρος 30 μαθητές από το 3ο ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας και το ΓΕΛ Ν. Χαλκηδόνας. 

Koum

Η λίμνη Κουμουνδούρου βρίσκεται σε μία από τις πιο έντονα βιομηχανοποιημένες και αστικοποιημένες περιοχές της Ελλάδας, το Θριάσιο πεδίο. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν επιτόπου μετρήσεις καθώς και να ενημερωθούν από ομάδα ερευνητών του ΕΛΚΕΘΕ (έλαβαν μέρος πέντε επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων - δύο γεωλόγοι, ένας υδογεωλόγος, ένας βιολόγος και ένας χημικός) για τις επιστημονικές διαδικασίες παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων της λίμνης.

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και κυκλικά ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες: α) αναγνώρισης μακροασπόνδυλων με στερεοσκόπια και σχετικές κλείδες καθώς και εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας με χρήση μακροασπόνδυλων, β) εργαστηριακών χημικών αναλύσεων για τον προσδιορισμό των θρεπτικών αλάτων (νιτρικών ΝΟ3-, νιτρωδών ΝΟ2-, αµµωνιακών ΝΗ4+, φωσφορικών PO43-) με χρήση φορητού φασματοφωτομέτρου, και γ) μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων (pH, θερμοκρασία, ηλεκτρική αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυγόνο και θολότητα) με φορητό πολυπαραµετρικό όργανο του ΕΛΚΕΘΕ.

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες