Διαγωνισμός "Εφευρίσκοντας το μέλλον στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών"

Η ομάδα μαθητών του 3ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας η οποία αποτελείται από τους Π. Γεωργίου, Β. Γκέλη και Ι. Γκουρτζαλή με την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Ν. Φιλαδέλφειας Χρ. Τζιωρτζιώτη, απέσπασαν έπαινο στους 10ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών για την εργασία με τίτλο "Αυτοματοποιημένο σύστημα IoT για την παρακολούθηση και ανάλυση περιβαλλοντικών παραμέτρων σχετικών με τα επιφανειακά ύδατα".

Πρόσθετες πληροφορίες