Καταγραφή Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων

Έχουν αποσταλεί από το ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του ΥΠΟΠΑΙΘ οι Πίνακες και η Έκθεση Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων που θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Ν. Φιλαδέλφειας.

Το Ε.Κ.Φ.Ε. θα αναλάβει την προώθηση των υποδειγμάτων των αντιστοίχων Πινάκων και του υποδείγματος της Έκθεσης στις προαναφερθείσες σχολικές μονάδες ανάλογα με τον τύπο τους (Ημερήσια και Εσπερινά Γυμνάσια, Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕ.Λ.)

 

Πρόσθετες πληροφορίες